INTER_ADMINS
mou
booklet2017
Scholarships-forigen-land1
Scholarships-thai1

กองวิเทศสัมพันธ์


INTERNATIONAL AFFAIRS DIVISION

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารบริหารงานกลาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, : 053 776 032, : crruinter@crru.ac.th
May 10, 2018

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อ ผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ […]
May 10, 2018

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สถานกงศุลใหญ่ที่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากระทรวงศึกษา ให้เป็นตัวแทนในการรับสมัครนักศึกษาชาวไทย ที่มีความประสงค์จะสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อศึกษาต่อระดับบัญทิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
April 24, 2018

โครงการอบรมการสื่อสารภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ

ด้วย Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTATB) ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐตุรกี จะจัดโครงการอบรมการสื่อสารภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ (Public Officials and Academics Turkish Communication Scholarship Program – KATIP) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2562 ที่สาธาณรรัฐตุรกี
April 2, 2018

ทุนการศึกษา DUO/Wallnonia-Brussels

ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO/Wallnonia-Brussels กำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย
April 2, 2018

เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทุน FLTA เป็นทุนสำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจารย์ไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ
April 2, 2018

เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น

Working Calendar

Calendar International Affair Division