INTER_ADMINS
mou
booklet2017
Scholarships-forigen-land1
Scholarships-thai1

กองวิเทศสัมพันธ์


INTERNATIONAL AFFAIRS DIVISION

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารบริหารงานกลาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, : 053 776 032, : crruinter@crru.ac.th
October 25, 2018

รับรองผู้บริหารและ น.ศ.จาก Chuxiong Normal University

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารจาก Chuxiong Normal University มหาวิทยาลัยในประเทศจีน  ร่วมกิจกรรม แสดงการแสดงและดนตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในการต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี ศิลปะการแสดงของประเทศไทยและประเทศจีน Posted by | […]
October 25, 2018

🎉🎉 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

🎉🎉 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 Posted by | View Post | View Group
September 17, 2018

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน ซึ่งจะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนมกราคา – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 Posted by | View […]
August 8, 2018

ส่งมอบนักศึกษาโครงการ SEA-TEACHER ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดพิธีส่งมอบนักศึกษาจากประเทศ อินโดนีเซีย ทั้งหมด 17 คน จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ University of Borneo Tarakan (UBT), Islamic University of Indonesia (UII), […]
August 7, 2018

Teesside University Thailand Taster Sessions

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมงาน Teesside University Thailand Taster Sessions ในวันอาทิตย์ 05 สิงหาคม 2018 เวลา13:30 – 17:30 ณ ห้อง 17 ชั้น 2 บริติช เคานซิล สยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ กรุงเทพมหานคร โดยบริติช […]
August 7, 2018

ทุนรัฐบาลอินเดีย (สำหรับเจ้าหน้าที่)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลอินเดีย เสนอทึนให้แก่รับาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 จำนวน 19 สาขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย Posted by | View […]

Working Calendar

Calendar International Affair Division